INŻ-BUD Sp. z o.o.
Budownictwo inżynieryjne, drogowe, hydrotechniczne INFOLINIA: 14 621 59 51
PROFESJONALNE WYKONAWSTWO INWESTYCJI

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlane „INŻ.-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Chyszowska 12 zostało założone w 1991 roku. Firma zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie pod numerem 0000100434,

Przedsiębiorstwo jest doświadczonym wykonawcą w realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie wykonawstwa, modernizacji i remontów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych oraz przepompowni ścieków. Wykonuje roboty budowlane na zlecenie Gmin, które otrzymuje w drodze przetargów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jak również według Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego. Większość tych zadań „INŻ.-BUD” realizuje jako Generalny Wykonawca.

Z roku za rok firma poszerza zakres swojego działania realizując kontrakty na autostradach A1 i A4. Dysponuje własnym sprzętem koniecznym do wykonywania specjalistycznych prac w branży wodno-kanalizacyjnej. Ponadto spełnia wszelkie kryteria wiarygodności finansowej i technicznej oraz gwarantuje terminowość realizowanych kontraktów.

Przedsiębiorstwo realizuje politykę personalną, która ma na celu rozwinięcia tych cech pracowników, które sprzyjają zaangażowaniu i twórczemu uczestnictwu. Firma nie oszczędza środków na kształcenie czy rozwijanie więzi pracowników z organizacją wręcz przeciwnie pobudza ich aspiracje do działania.

„INŻ.-BUD” posiada zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy są gwarancją zachowania wysokiej jakości świadczonych usług na rynku.

Uzyskany wizerunek firmy rzetelnej i profesjonalnej owocuje napływem poważnych zleceń.

Działamy na terenie Polski 33-100 Tarnów, ul. Chyszowska 12, NIP 873-000-51-61, TEL.: 14 621 59 51, TEL.FAX: 14 621 59 50
Sprawdź nasze referencje

DRAGADOS POLIMEX
33-100 Tarnów | ul. Chyszowska 12 | NIP 873-000-51-61 | TEL.: 14 621 59 51 | TEL.FAX: 14 621 59 50 Created by Duonet